• Wang Yumeng

  Chairman of the Board
 • Harris Tao

  Party Committee Secretary

  Board Director

  President

 • Liu Guiping

  Vice Chairman

 • Fred Yu

  Vice President

 • liu Ming

  Party Committee Member

  Chief Financial Officer

  General Counsel

 • Xu Kai

  Party Committee Member

  Secretary of the Discipline Inspection Commission

 • Yin Jihua

  Party Committee Member

  Vice President